Polityka prywatności

Od dnia 25.05.2018 r. wprowadziliśmy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz.u.UE.Lz2016 nr 119 str.1.) - rozporządzenie RODO. Z tego powodu, wprowadziliśmy zmiany w Polityce Prywatności i Regulaminie, aby posiadali Państwo informacje o danych jakie pozyskujemy, przetwarzamy i zabezpieczamy.

Administratorem danych osobowych jest Biuro Partnersko - Matrymonialne SEKRET , z siedzibą w Grudziądzu przy Al. 23 Stycznia 42, z filią w Toruniu przy ul. Kopernika 21, którego właścicielem , a zarazem obsługującą obie placówki jest Julita Skoczylas.

Z tego tytułu zapewniamy Państwu dyskrecję i bezpieczeństwo. Dysponujemy również serwisem internetowym , wykorzystujemy dane do rejestracji, typu: imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, zawód wykonywany, adres e-mail, nazwę Użytkownika, 1 fotografię.

Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora, może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO). Wypełnienia pól w formularzu zgłoszeniowym serwisu czy udzielenie odpowiedzi w biurze, jak i wyrażenie wymienionych zgód jest dobrowolne lecz wymagane, aby dokonać rejestracji. Hasło Użytkownika jest znane tylko Użytkownikowi. Po aktywacji, czyli wybraniu rodzaju i okresu członkostwa Klient zwany Użytkownikiem, otrzymuje osobiste konto, w którym tworzy profil osobowościowy, udostępnia następujące informacje: kraj, miejscowość, kod pocztowy, numer telefonu, znak zodiaku, stan cywilny, ilość posiadanych dzieci, wzrost, budowa ciała, kolor włosów, wykształcenie i jego profil, warunki mieszkaniowe, stan majątkowy ( w stylu: przeciętny, dobry, bardzo dobry), zainteresowania, znajomość języków obcych, cechy charakteru, własny opis, stosunek do papierosów, stosunek do alkoholu, możliwość zmiany miejsca zamieszkania ( miasto, wieś), możliwość zamieszczenia do 5 fotografii, oraz oczekiwania wobec partnera. Użytkownik serwisu biura, nie widzi i nie ma wglądu do danych innych Użytkowników dot. nazwiska, kodu pocztowego, daty urodzenia. Dane te, są wyłącznie do dyspozycji administratora, aby zapewnić bezpieczeństwo klientów. W związku z usługą biura matrymonialnego, kojarzeniem par, dane Użytkownika są przetwarzane wyłącznie w tym celu. Użytkownikom biura, serwisu, udostępniamy kontakt telefoniczny do wybranej kandydatury, adres e-mail.

Ze względu na realizację usługi, przetwarzamy dane kiedy zakładamy konto, na życzenie Użytkownika pomagamy w uzupełnieniu opisów, zamieszczeniu zdjęć, czy przy rozwiązywaniu problemów technicznych, we współpracy z firmą , która była założycielem str www, firmą prowadzącą hosting zasobów str www. Przetwarzaniem danych należy nazwać także, każdą korespondencję e-mail, pocztową ( bez firmowania koperty w usłudze składanej bezpośrednio w biurze, jeżeli umowa o takim charakterze została zawarta), czy korzystaniem z przelewów bankowych, oraz kontaktów telefonicznych, wszystko wyłącznie dla Klienta, w celach usługi matrymonialnej. Biuro SEKRET w pełni zabezpiecza dane klientów, przechowuje je przez okres trwania umowy, a po zakończeniu okresu uczestnictwa, wyłącza konto, lecz przechowuje dane maksymalnie do lat 10, ze względu na możliwość przedłużania uczestnictwa w biurze przez Klienta/Użytkownika. Ponowna aktualizacja konta Klienta, jest akceptacją do dalszego przetwarzania i przechowywania danych, poprzez dalsze, dobrowolne uiszczenie opłaty członkowskiej. Użytkownik ma prawo do żądania natychmiastowego usunięcia wygasłego konta, poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail do administratora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Użytkownik ma prawo do wniesienia zastrzeżeń, skargi, pytań do Administratora pocztą e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do organu nadzorczego Urzędu Prezesa Ochrony danych Osobowych. Podczas rejestracji, Użytkownik/Klient zaznacza tzw. "ptaszek", poprzez znaczek ten, wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych w celu usługi matrymonialnej wg rozporządzeń RODO.

Chciałbyś uzyskać ofertę? Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

(56) 642 76 70 +48 693 459 899 Napisz do nas

Nasze ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży zapoznawczej, niech pozwoli spełnić się tym, którzy szukają partnera, miłości i stabilizacji.

Oferujemy nie tylko tradycyjne pośrednictwo partnersko - matrymonialne, lecz także nowoczesny serwis internetowy , dla osób zabieganych, zajętych zawodowo, zamieszkałych w innych zakątkach Polski i zagranicy, czy po prostu skrępowanych.