Regulamin

 

 


1.
Biuro Partnersko-Matrymonialne "SEKRET" przyjmuje oferty tylko od osób pełnoletnich stanu wolnego lub w rzeczywistej separacji.


2.

Klient zobowiązany jest udostępnić swoje dane w formularzu zgłoszeniowym oraz dokonać opłaty członkowskiej wg obowiązującego cennika.


3.
Treść oferty nie może naruszać norm etyczno-moralnych, oraz zawierać wulgaryzmów.


4.
Fotografie mogą być wykonane amatorsko, w sposób cenzuralny.

5.
Pełen dostęp do przeglądania ofert wraz ze zdjęciami, następuje po aktywacji oferty /tzn. po uiszczeniu opłaty członkowskiej /.


6.
Biuro Partnersko- Matrymonialne "SEKRET" zobowiązuje się do zachowania szczególnej dyskrecji oraz do poszanowania wszelkich praw każdego klienta.


7.
Wszystkie dane personalne podane w ankiecie / zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883/ pozostają wyłącznie do wiadomości biura "SEKRET".

 

8.
Klient ma prawo do zlikwidowania swojej oferty bez podania przyczyny.

 

9.

& 9 - dotyczy wyłącznie klientów, którzy skorzystali z promocji w nazwie "do skutku" - Klient, który nie uczestniczy w poznawaniu, nie ma kontaktu z biurem minimum 12 miesięcy, zostaje usunięty z grona członków biura, bez powiadamiania przez biuro. Możliwość zawieszania oferty została zlikwidowana w roku 2013 . 

 

10.
Klient zobowiązany jest do zaniechania dalszych kontaktów wobec poznanego partnera w przypadku braku akceptacji.

11.
Dalsze kontakty pomiędzy klientami, czy wynikłe spory nie pozostają w gestii biura "SEKRET".


12.
Klient zobowiązuje się do powiadomienia Biuro "SEKRET" o poznaniu ostatecznie wybranego partnera.


13.
Biuro "SEKRET" zastrzega sobie prawo co do ilości przedstawianych ofert, która zależna jest od napływających, nowych zgłoszeń.

14.
Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w momencie rezygnacji z usług biura.

15.
Zaakceptowanie warunków regulaminu, które poparte zostaje wypełnieniem ankiety i jej aktywacją poprzez dokonanie opłaty członkowskiej, traktowane jest jako zawarcie umowy cywilno - prawnej, pomiędzy klientem a właścicielem biura "SEKRET".

16.
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność informacji zawartych w ankiecie.

17.
Klient zobowiązany jest do nie rozpowszechniania foto - ofert wraz z kontaktami udostępnionymi przez Biuro "SEKRET". W chwili otrzymania informacji o niedostosowaniu się do wymienionego paragrafu, zastosowany zostaje paragraf 18.

18.
Nie przestrzeganie Regulaminu przez klienta, upoważnia Biuro do natychmiastowego usunięcia oferty. Zapoznałem/am się z regulaminem biura "SEKRET" akceptując warunki bez jakichkolwiek zastrzeżeń.


Chciałbyś uzyskać ofertę? Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

(56) 642 76 70 +48 693 459 899 Napisz do nas

Nasze ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży zapoznawczej, niech pozwoli spełnić się tym, którzy szukają partnera, miłości i stabilizacji.

Oferujemy nie tylko tradycyjne pośrednictwo partnersko - matrymonialne, lecz także nowoczesny serwis internetowy , dla osób zabieganych, zajętych zawodowo, zamieszkałych w innych zakątkach Polski i zagranicy, czy po prostu skrępowanych.